religioon ja vaimsus

Ülevaade 2 Samuelist

August 2022

Ülevaade 2 Samuelist


1. ja 2. Saamueli raamatud olid algselt üks raamat pealkirjaga “Saamueli raamat”. Nende autorlus on teadmata ja nende kirjutamise kuupäeva valitakse raamatute sisust. Seoses 1. Saamueli 27: 6 ning viidetega Juuda ja Ziklagi kuningatele on ajaloolased paigutanud kirjutamise kuupäeva vahemikku 931–722 B.C. On võimalik, et preester Abjathar kirjutas raamatu, kuid see pole ebaselge ning arvatakse, et nii 1. kui ka 2. Samueli autorid on anonüümne allikas. Piiblis räägitakse 1. Ajakirja 29:29 “Saamueli raamatust”, kuid kirjeldatakse siiski kolme raamatut, andes alust arvata, et Saamueli kirjutasid vähemalt kolm inimest: Nägija Samuel, Prohvet Naatan ja Nägija Gad. Kui 1 Saamuel jälgis Iisraeli esimese kuninga Sauli tõusu ja langust, käsitleb 2. Saamuel Taaveti kuninga valitsemist. Taavet valitses Iisraeli kuningana 40 aastat.

Just 2. Saamueli 7:16, kus näeme messialikku ennustust, et Jumal rajab Taaveti kuningriigi igavesti Jeesuse Kristuse sünni kaudu. Esimene Samuel hõlmab suuremat ajavahemikku kui 2 Samuel, kuna raamat kajastab üksnes kuninga Taaveti tõusu võimule ja kuninga valitsemist. Teine Samuel algab Sauli ja Taaveti lähedase sõbra Jonathani surmaga.

Kahes Samueli peatükis 1–10 lugesime Taaveti suurt edu ja kuninga soosimist. Ta alustas Juuda kuningana ja sai siis kogu Iisraeli kuningaks. 6. – 7. Peatükk keskendub Taaveti rõhuasetusele vaimsetele asjadele ja tema soovile ehitada Jumalale tempel. 8. – 10. Peatükis käsitletakse Taaveti sõjalisi lahinguid ja nende õnnestumisi ning tuuakse esile võidud Philistel, Moabis, Zobas, Süürias, Edomis ja Ammonis. Kuigi kümme esimest peatükki rõhutavad Taaveti suurt edu, keskenduvad 11. ja 12. peatükk Taaveti kukkumisele ja pattudele. Just 2. Saamueli 11-st saame teada Taaveti abielurikkumisest Bathshebaga, millele järgneb tema abikaasa Uurija mõrv.

12. peatükis naaseb prohvet Naatan Taaveti juurde, et kuulutada tema peale pattude ja õelate tegude eest kohut. Alates 2. Saamueli 12-20-st lugesime Taaveti pattude tagajärgedest ning selle tagajärjel kuningriiki tunginud karistustest, perede jagamisest ja tülisid. Mõned sündmused, mis Taaveti elus tema patu tõttu ilmnesid, hõlmavad tema ja Bathsheba poja surma, Tamari vägistamist, Taaveti poja Amnoni mõrva Absalomi poolt Tamarist seksuaalse vägivalla õigustamiseks ning lõplikku kohtuotsust Taaveti üle. kuningriik.

Peatükid 21–24 kroonivad Taaveti viimaseid aastaid Iisraeli kuningana. Oluline on mõista, et kuigi 2. Saamueli raamat puudutab üksnes kuninga Taavetit, jätkab Piibel kroonikat ja kirjeldab oma elu 1. Saamueli juurest kogu 1. Kuningate 2:11. Suurem osa 2 Saamuelist on aga seotud Taaveti abielurikkumisega Bathshebaga, tema abikaasa Uurija mõrvaga ja tagajärgedega, mis ta kuningriiki vaevasid.

Die Trauzeugen - Trailer Deutsch HD (August 2022)Silte Artikkel: Ülevaade kahest Samuelist, Piibli põhitõed, Samuel, Piibel, Taavet, kuningas, patt, Bathsheba

Enim Ilu Postitused

Salsa kanasalati retsept

Lõbus fakt mündide kohta
hobid ja käsitöö

Lõbus fakt mündide kohta

Age vana hobi

Age vana hobi

hobid ja käsitöö

Lääne-India Loogaroo vampiirid

Lääne-India Loogaroo vampiirid

religioon ja vaimsus

Tasuta pulmakatete plokk

Tasuta pulmakatete plokk

hobid ja käsitöö