religioon ja vaimsus

Matemaatika koraanis

Detsember 2021

Matemaatika koraanis


Matemaatikat kasutatakse kogu maailmas olulise vahendina. Kõik maailmas põhineb matemaatikal. See on Jumala pühakirjadesse kodeeritud. Meile öeldakse Koraanis mitu korda, et ükskõik kui kõvasti me kõik proovime, ei saa me kunagi sellist raamatut nagu Koraan toota.

17. peatükk, salm 88
Öelge: "Kui kõik inimesed ja kõik džinnid ühendaksid omavahel, et sellist koraani toota, siis ei saaks nad kunagi midagi sellist toota, ükskõik kui palju nad üksteisele laenasid."

Koraani peatükid ja salmid, isegi sõnad ja üksikud tähed on paigutatud puhtalt matemaatiliselt, millel pole midagi pistmist kirjandusliku sisuga. Keegi peale jumala poleks võinud kirjutada sellist raamatut, kus Koraani matemaatilise koodiga saaks välja töötada iga kinnitamist vajava detaili.

74. peatükk, salm 35
See on üks suuri imesid.

Kui inimesed ütlevad, et Mohamedile ei antud selliseid imesid, nagu eelmistel prohvetitel oli, ei tea nad, et Koraani lehtede sisse peitmine on Jumala suurim ime, mida võis leida ainult arvutitehnoloogia abil.

74. peatükk, salmid 1-4
O sa varjatud saladus. Tule välja ja hoiata. Täitke oma Issandat. Puhastage oma rõivas.

Number üheksateist on ühine nimetaja ning teadusuuringute ja avastuste rohkus on näidanud, et number üheksateist ilmub kogu universumis.

74. peatükk, salm 30
Üle selle on üheksateist.

Inimesed on sellest üheksateist põhisest matemaatilisest koodist, mis kaitseb kõiki Jumala pühakirju, teada juba aastaid, kuid mõned inimesed pole valmis leppima sellega, et see võiks olla võimalik. Nende meelest ei saa terve raamat põhineda nii matemaatikal kui ka kirjandusel, sest inimene pole seda tänaseni saavutanud.

Pühakirju on aastaid uurinud teoloogid, kes on jõudnud samadele järeldustele, et kõiki jumala pühakirju kaitseb üheksateistkümne põhise matemaatilise koodiga.

Piiblis on number üheksateistkümnes märkimisväärne arv, sest see sümboliseerib usku. Piibli numbrikoodis seostatakse number üheksateist kõige ustavamate inimestega ja kõige suuremate lubadustega, mis Jumal meile Piiblis on andnud.

10. peatükk, salm 37
Sellel Koraanil ei saanud olla muud autorit kui Jumal. See kinnitab kõiki varasemaid pühakirju ja sisaldab täielikult üksikasjalikku pühakirjakohta. See on eksimatu, kuna see pärineb universumi isandalt.

MATEMAATIKA! (Detsember 2021)Silte Artikkel: Matemaatika Koraanis, islam, üheteistkümne põhine matemaatiline kood, üle selle on üheksateist,