suhted

Ohvrite kaitsemäärused

Oktoober 2021

Ohvrite kaitsemäärused


Vahistamismääruse ja väärkohtlemise eest kaitsmise korralduse vahel on selged erinevused. Kaitse kuritarvituste eest on tsiviildokument, mille suhtes on kohaldatud kriminaalkaristusi. Seda saab ringkonnakohtu advokaadi või sisesuhete kohtu kaudu, kui olete abielus, kohtu- või tavaõiguse alusel ja kurjategija on olnud leibkonna liige.

Vallakorraldus on rangelt tsiviildokument ja selle saamiseks on vaja advokaati. Ka siis, kui lähenemiskeelu määrust rikutakse, peate oma advokaadi pöörduma kohtusse ja laskma kohtunikul hoida rikkujat kohtus.


Kohus annab koduvägivalla ohvritele kaitse kuritarvituste eest. Sõltuvalt sellest, mida kohtunik igas PFA-s tellib, peavad kuritarvitajad lõpetama ohvri ähvardamise, jälitamise või füüsilise ründamise. Vägivallatseja peab lõpetama igasuguse ohvriga ühenduse võtmise: telefoninumbrid, lühisõnumid, e-kirjad või postiaadressid, isiklikud kontaktid või kolmanda osapoole kaudsed kontaktid. Kohus on teinud lähenemiskeelu, et kaitsta kedagi igasuguse ähvarduse või füüsilise väärkohtlemise eest.

Vahetuskorraldus erineb kaitsest väärkohtlemise korralduse osas selle poolest, et kohtunik võib lisada sätteid vara, lapsetoetuse, abikaasa ülalpidamise ja lapse hooldusõiguse kohta, kui lahuseluperioodil ja lahutuse lõplikul arutamisel on küsimusi.

Vahetuskorraldused kehtestatakse kindlaks ajaks, tavaliselt kuueks kuuks, kuid kui lahutusmenetlus on vastuolus, võib seda pikendada aastateni. Nende tellimuste pikendamist peab taotlema teie advokaat ja kohtunik peab need heaks kiitma enne esialgse tellimuse kehtivuse lõppemist.

Kaitse kuritarvituste eest on jõus vähemalt üks aasta. Minu endise abikaasa ajutine kaitse kuritarvitamise eest väärkohtlemise eest kehtis kolm kuud, enne kui võitsin oma lahutuses tagaseljaotsuse ja pärast lahutuskuulamist sain vägivallatsejalt kaitse kaitse määrusest, mis kehtis kuni 31. detsembrini 2099 vägivallatseja suhtes.

Kaitsekorraldusi võib anda pikemaks ajaks, kui kohtunik peab vajalikuks, ning neid võib kohtu taotlusel ka pikendada.

Peamine erinevus vaoshoitavate korralduste ja väärkohtlemise eest kaitsmise vahel on karistused, mis kaasnevad juhul, kui vägivallatseja rikub korraldust. Kui vägivallatseja rikub lähenemiskeeldu, seisab ta silmitsi üksnes kohtulike karistuste ja trahvidega.

Kuid kui vägivallatseja rikub kaitset väärkohtlemise eest, võetakse vastu kriminaal- ja tsiviilõiguslikud süüdistused, alates väärteost kuni karistuseni, olenevalt korralduse rikkumise olukorrast ja rikkumise arvust, mille vägivallatseja on kogunenud.

20.01.2020 - Täna kehtima hakanud määrus tugevdab tarbijate huve e-kaubanduses. (Oktoober 2021)Silte Artikkel: Ohvrite kaitsemäärused, koduvägivald, kaitse väärkohtlemise eest, politsei, rikkumised, lähenemiskeeld, põlgus, kohtusse põlgus, kriminaalsüüdistused, tsiviilpõlgus, ohvrid, koduvägivald

Enim Ilu Postitused

Kajaka raamatu ülevaade
raamatud ja muusika

Kajaka raamatu ülevaade

Providence'i lastemuuseum
reisimine ja kultuur

Providence'i lastemuuseum

Teevõileivad

Teevõileivad

toit ja vein

kehakunst 124

kehakunst 124

ilu ja mina